Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường Tiểu học Liệp Tè
Liệp Tè
Địa chỉ:Xã Liệp Tè - Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 01679225808
gmail:hanhhung76@yahoo.com

Tin giáo dục

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2013 - 2014

                                                                        Liệp Tè, ngày 20 tháng 9 năm 2013

PHÒNG GD&ĐT THUẬN CHÂU

TRƯỜNG TH LIỆP TÈ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- tự do- hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2013 - 2014

 

PHẦN I: NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

          Căn cứ  Thông tư số: 43/ 2006/TT-BGD-ĐT ngày 20/10/2006 về việc thanh tra toàn diện nhà trường , cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

Căn cứ vào Thực hiện chỉ thị số 3004/CT – BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Mầm Non,giáo dục phổ thông,giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm 2013 – 2014.

          Căn cứ  Hướng dẫn số 5859/BGDĐT ngày 05/9/2011 của Bộ GD & ĐT về thực hiện nhiệm vụ Thanh tra năm học: 2013-2014.

Căn cứ  Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thời gian học năm học 2013-2014 của GDMN,GDPT,GDTX Tỉnh Sơn La; Kế hoạch số  / SGD&ĐT-GDTH ngày 09/7/2013 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông, giáo dục Thường xuyên, giáo dục Chuyên nghiệp năm học: 2013 -2014

          Căn cứ công văn số 704/SGDDT-TTr ngày 15/9/2011 của sở giáo dục và đào tạo về công tác kiểm tra nội bộ năm học 2013-2014.

Căn cứ công văn số: …/PGDDT-GDTH ngày 05/10/2011 V/V hướng dẫn Công tác kiểm tra nội bộ năm học: 2013 -2014 của phòng giáo dục và đào tạo huyện Thuận Châu.                              

Trường Tiểu học Liệp Tè xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học: 2013-2014 như sau :

A.   MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

Tiếp tục thực hiện các chủ đề trọng điểm “ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy – Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Kết hợp với cuộc vận động “ Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức cuả chủ tịch Hồ Chí Minh ”.  Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ thanh kiểm tra nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh kiểm tra.

Qua kiểm tra để đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh cơ chế dân chủ, phát hiện kịp thời những sai sót, vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của lực lượng giáo viên và nhân viên tại trường, tạo được sự đồng thuận của tập thể lãnh đạo-giáo viên-cán bộ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 – 2014.

B . LỰC LƯỢNG KIỂM TRA :

        Thành phần tham gia kiểm tra gồm:

        + Hiệu trưởng: Đỗ Đình Hùng.

        +  Phó hiệu trưởng: Bùi Minh Hà.

        +  Phó hiệu trưởng: Tòng Văn Đại.

                  + Tổ trưởng, chuyên môn: - Quàng Thị Dung

                                                             - Lò Thị Mon

                                                             - Quàng Văn Chaư

                                                             - Hà Văn Thoan

                                                             - Lò Thị Hương

          + Mời thêm đ/c Tổng phụ trách đội,  trưởng ban Thanh tra nhân dân cùng tham gia.

 PHẦN II: KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2013 - 2014.

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.  Thuận  lợi

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của phòng giáo dục& đào tạo Thuận Châu, sự phối hợp tích cực hiệu quả của các tổ chức trong nhà trường.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường có nhận thức tốt về tầm quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của nhà trường

- Kinh phí và các phương tiện cho hoạt động thanh tra đã được quan tâm hơn.

2.Khó khăn

- Trường vừa mới thành lập nên công tác kiểm tra nội bộ nhà trường hoạt động chưa thường xuyên.

Đội ngũ quản lý ( Ban giám hiệu) còn mới mẻ nên còn bỡ ngỡ trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của nhà trường

          II/ Tình hình đội ngũ:

Tổ chức biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Tổng số cán bộ giáo viên: 36        

Nữ: 10 đ/c          

Dân tộc: 30 đ/c

Đảng viên : 10  đ/c

          Ban giám hiệu: 3 đ/c          

Giáo viên: 31 đ/c

Chuyên họa : 1 đ/c

 Chuyên TD: 1 đ/c

 - Số GV đạt trình độ đào tạo đại học tiểu học: 8 /36

 - Số GV đạt trình độ đào tạo cao đẳng tiểu học: 10/36

 - Số GV đạt trình độ đào tạo trung cấp:  18/36.

  II/ Tình hình tổ chuyên môn

       Toàn trường có 05 tổ:

                   + Tổ chuyên môn khối lớp 1 : 9 thành viên

Trong đó: 9 giáo viên dạy lớp 1.

                 1 Quản lý

 Tổ trưởng: Quàng Thị Dung

 Tổ phó: Lò Thị Oanh

                   + Tổ chuyên môn khối lớp 2: 9 thành viên

Trong đó: 9 giáo viên dạy lớp 2.

Tổ trưởng: Lò Thị Mon

                 + Tổ chuyên môn khối lớp 3: 6 thành viên

Trong đó: 5 giáo viên dạy lớp 3.

                 1 Quản lý

Tổ trưởng: Quàng Văn Chaư

                  + Tổ chuyên môn khối lớp 4: 9 thành viên

Trong đó: 9 giáo viên dạy lớp 4.

                 1 Quản lý

                

Tổ trưởng: Hà Văn Thoan

 Tổ phó : Lường Văn Thuận

+ Tổ chuyên môn khối 5  : 6 thành viên.

Trong đó:  4 giáo viên dạy lớp 5.

                  2 giáo viên chuyên

                 Tổ trưởng: Lò Thị Hương.

  III/ Tình hình lớp - Học sinh:

 - Học sinh:  Năm học 2013 -2014 tổng toàn trường có : 35 Lớp  = 579 Học sinh.

Khối 1  :  9  Lớp  = 126  học sinh. Nữ 66 học sinh

         Khối 2  :  9  Lớp  =  165 học sinh. Nữ 74 học sinh

         Khối 3  :  5 Lớp  =  74 học sinh. Nữ  39 học sinh

Khối 4  :  8 Lớp  =   127 học sinh. Nữ 47 học sinh

Khối 5  :  4 Lớp  =   87 học sinh. Nữ  52 học sinh

           IV/ Kết quả thi đua năm học 2013 - 2014:

Tập thể:

          Tập thể nhà trường: trường tiên tiến cấp huyện.

          Tập thể Công Đoàn:

Cá nhân:

- Giáo viên giỏi cấp huyện: 1 đồng chí:  

Giáo viên giỏi cấp trường: 5 đồng chí.

          - UBND huyện khen: 4 đồng chí

          - LĐLĐ khen: 2 đồng chí.

- Lao động tiên tiến: 15 đồng chí.

          V/ Kết quả công tác kiểm tra học kỳ I năm học 2013 - 2014:

          1/ Kiểm tra toàn diện: Số lượng : .... Xếp loại: Tốt: ….; Khá : ….;  TB: …..

          2/ Thanh tra kiêm nhiệm PGD&ĐT kiểm tra: …… - Xếp loại khá …….

          3/ Kiểm tra chuyên đề: ..... GV Xếp loại: Tốt: …….; Khá: ………; TB: ……

          4/ Kiểm tra các mảng công việc: Thư viện, thiết bị: Xếp loại: khá

            PHẦN III: NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA :

I. Kiểm tra nội bộ trường học :

Tập trung kiểm tra về số lượng, chất lượng, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên đối với quy định của nhà nước, số lượng cán bộ, nhà giáo đạt chuẩn  trên chuẩn về trình độ, kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp .

Việc thực hiện nhiệm vụ của tổ, khối, chuyên môn, hội đồng chức năng, các tổ chức đoàn thể .

Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá như chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn, kiểm tra, đánh giá xếp loại, kết quả lên lớp, HTCTTH, thi học sinh giỏi ...

Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức , kết quả xếp loại đạo đức và kết quả giáo dục

II. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên :

      Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tư tưởng; Chấp hành pháp luật, chấp hành quy chế của ngành, nội quy cơ quan, ý thức đấu tranh chống các biểu tượng tiêu cực; Sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh, nhân dân, tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh. Không bạo hành và xâm phạm nhân phẩm học sinh.

      Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (thực hiện quy chế CM, thi cử, kết quả giảng dạy, các nhiệm vụ khác được giao ) .

      Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên.

              1.Kiểm tra đổi mới chương trình giáo dục phổ thông .

        - Kiểm tra thực hiện kế hoạch giáo dục, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ...

     - Dự giờ rút kinh nghiệm giúp GV nắm vững chương trình, SGK, đổi mới PP, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo ...

                        2.Kiểm tra các kì thi, xét HTCTTH, tuyển sinh .

       3.Kiểm tra thực hiện cuộc vận động " Hai không ", thực hiện phong trào " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực "

 

III/ CÔNG TÁC KIỂM TRA TOÀN DIỆN:

          1/ Đối tượng kiểm tra:

              a/ Kiểm tra giáo viên:

Trong năm học nhà trường sẽ kiểm tra toàn diện 1/3 giáo viên: 11/33 GV. Cụ thể về con người và thời gian  như sau:

          - Tháng 10:  - GV:  Lò Thị Oanh                Dạy lớp 1E

          - Tháng 11:    - GV: Lường Văn Thuận           Dạy lớp 4I

                                 - GV: Quàng Văn Chaư             Dạy lớp 3C

          - Tháng 12:    - GV: Lò Văn Muôn                  Dạy lớp 4D

- Tháng 1:      - GV: Vũ Thị Thảo                 Dạy lớp 1D

- Tháng 2:     - GV: Lò Ánh Hồng                   Dạy lớp 2H

- Tháng 3:     - GV:  Lò Văn Hưởng                Dạy lớp 2 D

                      -  GV:  Lường Văn Sáng            Dạy lớp 3 B

- Tháng 4:     - GV: Cầm Văn Quỳnh               Khối lớp 5

                      - GV:  Điêu Văn Dũng                Khối lớp 5

- Tháng 5:     - GV:  Phạm Thanh Long           Dạy lớp 5A

Kiểm tra thường xuyên và đột xuất toàn bộ giáo viên trong nhà trường.                b/ Kiểm tra đơn vị tổ và các bộ phận:

           - Tháng 11: Tổ chuyên môn khối 1; 2+3.

           - Tháng 11: Tổ chuyên môn khối 4+5.

           - Tháng  12, 5: Công tác thư viện, thiết bị.

 2/ Những nội dung yêu cầu chính khi kiểm tra toàn diện một giáo viên:

         - Nội dung kiểm tra toàn diện :

Việc thực hiện qui chế của đơn vị.

          Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

          Thực hiện qui chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách.

          Nghiệp vụ chuyên môn, năng lực giảng dạy.

          Tác phong, đạo đức nhà giáo.

          Đánh giá xếp loại học sinh, chấm chữa bài.

          Tiếp xúc với phụ huynh.

          Các hoạt động khác.

2.1. Về chuyên môn nghiệp vụ: 

   Dự giờ của giáo viên 3 tiết: 1 tiết Toán, 1tiết Tiếng Việt và một tiết tự chọn.

       Kiểm tra toàn bộ hồ sơ sổ sách cá nhân.

       Khảo sát chất lượng một trong hai môn Toán hoặc Tiếng việt  của lớp, đánh giá so sánh với chất lượng khảo sát qua dự giờ hoặc qua các lần khảo sát trước .

      Kiểm tra toàn bộ nề nếp của lớp để đánh giá công tác chủ nhiệm, hoạt động đội hoặc sao nhi đồng.

      Nắm bắt đánh giá toàn bộ công tác chủ nhiệm của GV thông qua các nội dung như:                      

- Việc quan tâm đầu tư cho HS giỏi của lớp.

                    - Phụ đạo giúp đỡ HS yếu, HS khuyết tật (nếu có)

                    - Việc liên hệ phối kết hợp giữa giáo viên với Cha mẹ HS.

                    - Các hoạt động khác của lớp.

     Nắm bắt và so sánh chất lượng theo thời điểm để đánh giá công tác đầu tư nâng cao chất lượng học tập cho HS của GV.

2.2. Các hoạt động khác:

          - Nắm bắt đánh giá việc thực hiện các mối quan hệ tại địa phương, việc thực hiện gia đình văn hoá, tham gia các hoạt động tại địa bàn dân cư.

          - Việc thực hiện các cuộc vận động  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Hai không" …

          - Quan hệ với CMHS, với đồng nghiệp, tinh thần giúp nhau trong công tác.

          - Tinh thần tham gia các phong trào do nhà trường và công đoàn tổ chức.

3. Những yêu cầu chính khi kiểm tra toàn diện đơn vị tổ và các bộ phận:

          - Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của tổ, của bộ phận.

          - Kiểm tra hồ sơ sổ sách của tổ, của bộ phận

          - Kiểm tra thực tế các hoạt động theo nhiệm vụ.

 II/ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ: 

             1/ Đối với giáo viên:

     Trong năm nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra  chuyên đề 100% giáo viên thuộc về hoạt động chuyên môn giảng dạy như:

          - Thông qua dự giờ để đánh giá thực hiện phương pháp giảng dạy, áp dụng chuyên đề của cấp của tổ đã triển khai.

          - Kiểm tra các nề nếp thực hiện qui chế chuyên môn như: Hồ sơ sổ sách  của GV, thực hiện qui chế cho điểm theo TT 32 của Bộ GD-ĐT, nề nếp giữ vở rèn chữ

          - Kiểm tra việc sử dụng ĐDDH của các giáo viên

 2/ Đối với  tổ chuyên môn và các bộ phận:

          - Kiểm tra nắm tình hình công tác tuyển sinh, các nề nếp đầu năm.

           - Kiểm tra hồ sơ của tổ chuyên môn 3 lần /năm.

          - Kiểm tra hồ sơ của giáo viên: 4 lần/năm

           - Kiểm tra: Công tác thiết bị, tài chính,  tài sản .

3) Giải quyết khiếu tố, khiếu nại :

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.

- Giải quyết kịp thời những phản ánh trong nội bộ nhà trường và của học sinh, phụ huynh học sinh.

- Không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp

 Biện pháp thực hiện :

Nâng cao vai trò của thanh tra nhân dân và đoàn thể trong việc giải quyết khiếu tố, khiếu nại.

Phát huy vai trò của Hội Cha mẹ học sinh lớp và trường.

 

III/ KIỂM TRA ĐỘT XUẤT:

           Ngoài kế hoạch kiểm tra toàn diện, chuyên đề theo kế hoạch đã đề ra, hằng tuần, tháng lãnh đạo nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất (không báo trước) dưới các hình thức:                      

+ Dự giờ giáo viên

          + Kiểm tra hồ sơ cá nhân, chất lượng học sinh sau tiết dạy, bài soạn ...để đánh giá tinh thần tự giác trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục của giáo viên.

  IV/XỬ LÝ KẾT QUẢ SAU KIỂM TRA:

            1/ Góp ý rút kinh nghiệm:

        Sau khi kiểm tra toàn diện hoặc chuyên đề xong người tham gia kiểm tra phải có trách nhiệm  trao đổi góp ý rút kinh nghiệm cụ thể với người được kiểm tra.

  * Lưu ý:

           - Nội dung góp ý cần cụ thể rõ ràng, chỉ ra được những ưu điểm nỗi bật cần phát huy cũng như những hạn chế những thiếu sót cần phải bổ sung sửa đổi.

           - Nếu có những sai sót quá lớn trong nội dung kiểm tra như: Dạy sai kiến thức, sai phương pháp đặc trưng bộ môn, bài soạn không đạt yêu cầu v.v... cần quy định thời gian phúc tra để hổ trợ giúp đỡ cá nhân sửa chữa sai sót .

            2/ Việc lập hồ sơ kiểm tra:

          - Mọi nội dung kiểm tra đã xây dựng trong kế hoạch phải được thực hiện đúng thời gian và được phản ảnh đầy đủ ở hồ sơ kiểm tra của nhà trường.   

         - Kết quả kiểm tra  phải được đối tượng kiểm tra thống nhất, ký vào biên bản.

            3/ Đánh giá hoạt động  kiểm tra của nhà trường:

          - Hằng tháng dựa vào kế hoạch và qui trình đã xây dựng nhà trường đưa vào nội dung công tác tháng để mọi thành viên trong hội đồng nắm bắt và thực hiện.

          - Cuối tháng có đánh giá từng nội dung trong hội đồng để rút kinh nghiệm.

D . PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC :

   1. Nhiệm vụ của ban kiểm tra nội bộ trường học :

         Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh tra,  kiểm tra nội bộ trường học theo sự phân công của trưởng ban và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kiểm tra của cấp trên.

   2. Phân công trách nhiệm cụ thể :

TT

Họ và tên

Chức vụ

Công tác phụ trách

1

Đỗ Đình Hùng

Hiệu trưởng: Trưởng ban

Phụ trách chung, chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra của đơn vị .

2

Bùi Minh Hà

P.hiệu trưởng: Phó ban thanh tra

 Kiểm tra hoạt động sư phạm của GV.

Kiểm tra thực hiện cuộc vận động " Hai không ".

3

Tòng Văn Đại

P.hiệu trưởng: Phó ban thanh tra

 Kiểm tra việc thực hiện các kì thi, kiểm tra, đánh giá xếp loại, xét lên lớp cho học sinh cuối năm, HTCTTH, tuyển sinh đầu cấp.

 Kiểm tra việc thực hiện phụ đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HS giỏi.

4

Quàng Thị Dung

Tổ trưởng tổ 1: Ủy viên

Kiểm tra NBTH .

Kiểm tra việc thực hiện phòng chống tham nhũng, chống lãng phí.

5.

     Lò Thị Mon

Quàng Văn Chaư

Tổ trưởng tổ 2-3: Ủy viên

Kiểm tra thực hiện cuộc vận động  " Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của giáo viên .

6.

Hà Văn Thoan

Lò Thị Hương

 

 

 Kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận HTCTTH.

Thanh tra xác minh khiếu nại khiếu tố.  

3.     Kế hoạch kiểm tra toàn năm cụ thể như sau:

Thời gian

Nội dung kiểm tra

Đối tượng kiểm tra

Người phụ trách

  

Tháng 9

-Cđề cảnh quan, môi trường khuôn viên trường học.

-Cđề các khoản thu chi và  tuyển sinh

-Cđề k hoạch, chương trình DH

-Cđề HĐ học tập của học sinh

-Cđề thiết bị Y tế, BHYT HS

-Cđề HSSS các bộ phận, tổ CM

 -Cđề HĐSP, dạy học của GV

-GVCN các khối lớp, Ban LĐVS trường.

-HT, KT và Hội đồng tuyển sinh

-P.HT-Giáo viên

-GVCN - HS

-P.trách Ytế - GVCN

-K.trưởng,TV-TB, Đội

-2GVCN K1 và K5

-Hiệu trưởng; CTCĐ

 

-Ban KTNBTH

 

-HT, Ban TTND

-Hiệu trưởng

-P.HT – TPT Đội

-HT – Ban TTND

-HT- P.HT

 

-HT- P.HT - Ktrưởng

 

 

Tháng 10

-Cđề các cuộc vận động

-K.tra toàn diện  

-Cđề HĐSP, dạy học của GV

-Cđề HSSS các bộ phận, tổ CM 

-Toàn trường

-1GV-HS khối lớp 1

-2GV khôí lớp 1 và 2

-Ktrưởng K1, K2-3, K4-5,

-Hiệu trưởng

-BGH;TTra;TPT, KT

-P.HT; Ktrưởng

-P.HT

 

 

Tháng 11

-Cđề HĐ học tập, rèn luyện HS

- Thanh tra 2 giáo viên

-Cđề HĐSP, dạy học của GV

-Cđề cảnh quan, môi trường SP

-GVCN - HS

-2GVCN khôí lớp 3,4

-GVCN các khối lớp, Ban LĐVS trường.

-1GV-HS khối lớp 5

 

-P.HT – TPT Đội

-GVCN lớp 2A,1A

-Hiệu trưởng; CTCĐ

 

-BGH;TTra;TPT, KT

-Hiệu trưởng

 

 

Tháng 12

-Cđề ba công khai

-Cđề H. động TV-TB

-K.tra tài chính, kế toán

-K.tra toàn diện

-Cđề HĐSP, dạy học của GV

-Cđề HS các bộ phận, tổ CM

-HT,P.HT,K.trưởng

-GV phụ trách TVTB

-Kế toán, T.quỹ

-1GVCN khối lớp 4D

-GV môn M thuật

-Ktrưởng K1, K2-3, K4-5

-BKTNBTH

-Hiệu trưởng, K.toán

-HT, Ban KTNBTH

-BGH;TTra;TPT, KT

-P.HT; Ktrưởng

-P.H. trưởng

 

 

Tháng 01

-H.sơ HĐ tổ, khối CM

-K.tra toàn diện GV

-K.tra C đề dạy học GV

-Cđề HĐ học tập, rèn luyện HS

-Cảnh quan môi trường 

-Tổ, khối trưởng CM

-1GVCN khối lớp 1D

-2GV lớp 2,GVDB

-GVCN - HS

-GVCN các khối lớp, Ban LĐVS trường. 

-Hiệu trưởng

-BGH+CĐ+TT+TPT

-P.Htrưởng+Ktrưởng

-P.HT – TPT Đội

-Hiệu trưởng; CTCĐ

 

 


Tháng 02


-K.hoạch tổ CM,GV

-K.tra C.đề dạy học GV

 -K.tra toàn diện GV

-K.tra nề nếp sau tết Ng.đán

-Tổ CM, giáo viên

-1GV lớp 4, 1GV kiêm nhiệm

- 1GVCN lớp 2 H

-GV-HS + Bảo vệ

-Hiệu trưởng

-P.Hiệu trưởng

 

-P.Htrưởng, Ktrưởng

-H.trưởng, TPT Đội

 


Tháng 03

-K.tra C.đề dạy học GV

-K.hoạch tổ CM, GV

-C.tác QL của H.trưởng

-HĐ học tập, rèn luyện HS

 -K.tra toàn diện GV

 

-GVCN khôí lớp 3

-Tổ CM, giáo viên

-Hiệu trưởng

-GV-HS + TPT Đội

- 1GVCN lớp 2D, 3B

 

-P.Htrưởng+Ktrưởng

-P.Hiệu trưởng

-Hội đồng trường

-BGH, K.trưởng

-HT, Ban TTND

 Tháng 04

-K.tra công tác quản lí CM
-K.hoạch tổ CM,HSSS GV

-K.tra toàn diện GV

-K.tra C.đề dạy học GV

-T.hiện các cuộc vận động

 

-P.Hiệu trưởng
-Tổ CM, giáo viên

-2GV chuyên dạy khối lớp 5

-2GV khối lớp 4; 5

-Toàn trường

 

-Hiệu trưởng

-P.Hiệu trưởng.

-BGH,CĐ,TT,TPT

-P.Htrưởng, Ktrưởng

-Hiệu trưởng

-Hiệu trưởng 

 


Tháng 05

-K.hoạch,c.trình năm học

-K.tra định kì cuối năm
- CM, các bộ phận

-CSVC,cảnh quan m.trường

-Tài chính, K.toán

-HĐ Thư viện-Thiết bị

-K.tra toàn diện GV

 

-CB,GV toàn trường
-P.H.trưởng, GV, HS

-CM, các bộ phận

-B.vệ,GV-HS

-Kế toán, T.quỹ

-GV phụ trách TVTB

 - 2GV khối lớp 5

-BGH, T.ban TTND

-BGH, T.ban TTND

-Hiệu trưởng, K.toán

-Ban KTNBTH

-HT, K.toán

 

 

- P.HT khối 5

 

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

Xây dựng ban kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2014 – 2014.

Xây dựng lịch kiểm tra bộ phận, Lịch kiểm tra toàn diện giáo viên.

Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ:

Kế hoạch công tác kiểm tra của đơn vị : 1/10/2013

Sơ kết công tác kiểm tra của đơn vị : 31/12/2013

Tổng kết công tác kiểm tra của đơn vị : 15/05/2014

1. Kiểm tra thường xuyên :

           + Kiểm tra giáo án, bài soạn : Tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng .

+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên : Thứ 6 tuần thứ 4 hàng tháng .

+ Kiểm tra việc thực hiện chế độ tính điểm, xếp loại tuần 19 , 35 .

           2. Kiểm tra toàn diện giáo viên :

          Mỗi học kỳ kiểm tra toàn diện 2- 4 giáo viên theo kế hoạch tháng .

Lực lượng kiểm tra: Các thành viên của ban kiểm tra nhà trường thực hiện theo phân công nhiệm vụ cụ thể của trưởng ban . Đối tượng được kiểm tra không báo trước 

3. Kiểm tra công tác quản lý của nhà trường :

Thực hiện kiểm tra về công tác quản lý 2 lần/năm học. Nội dung chủ yếu là kiểm tra việc thực hiện chế độ hồ sơ, sổ sách, việc thực hiện chế độ sinh hoạt, hội họp, việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, việc lưu trữ bảo quản hồ sơ .

Đối tượng được kiểm tra là các tổ chuyên môn, các bộ phận công tác,  tài chính, thư viện,  ... và các mặt công tác: lao động, hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chất, y tế vệ sinh trường học .

                4. Công tác kiểm tra của BGH nhà trường .

- Kiểm tra chế độ dạy và học , kiểm tra thường xuyên hàng tuần .

- Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng tuần .

- Kiểm tra chế độ hồ sơ hàng tháng .

- Trong mỗi học kỳ có tất cả các mặt công tác , tất cả giáo viên , NV đều được BGH kiểm tra , nhận xét .

5. Chế độ báo cáo và lưu trữ hồ sơ :

   * Trong mỗi năm học:

   - Sau mỗi nội dung kiểm tra phải có báo cáo gửi trưởng ban ký duyệt ( trong mỗi năm học có thể có nhiều báo cáo cho một lĩnh vực )

    - Hai báo cáo định kỳ : Học kỳ 1 : Hoàn thành và nộp cho trưởng ban vào ngày 10/1/2013 . Học kỳ 2 : Hoàn thành và nộp cho trưởng ban vào ngày 10/5/2014.

  * Công tác lưu trữ hồ sơ kiểm tra: Tất cả hồ sơ kiểm tra, các văn bản, giấy tờ có liên quan đến công tác kiểm tra phải được lưu trữ tại bộ phận văn thư, lưu trữ nhà trường .

   * Trưởng ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nội bộ trường học trong hội nghị CBGV cuối mỗi năm học .

     Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học Trường Tiểu học Liệp Tè  năm học 2013-2014. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc các bộ phận cần có báo cáo kịp thời để cùng giải quyết .

                                                                        Liệp Tè, ngày 20  tháng 9 năm 2013

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                                         Đỗ Đình Hùng

 

 

VI/ Xếp loại cán bộ, giáo viên  học kỳ I năm học 2013-2014

 

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Trình độ ĐT

Xếp loại các mặt

Xếp loại chung

PCCT, ĐĐ, LS

C môn

Sức khoẻ

Xuất sắc

Khá

Trung bình

1

Lò Thị Mon

TT

T.Cấp

 

 

 

 

 

 

2

Lò Thị Hương

 

Đại học

 

 

 

 

 

 

3

L ò Hông Liên

ĐĐ

Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

4

Phan Thị Bình

 

Đại học

 

 

 

 

 

 

5

Lường Văn Biên

 

T.Cấp

 

 

 

 

 

 

6

Lường Văn Thuận

TP

T.Cấp

 

 

 

 

 

 

7

Vũ Thị Thảo

 

Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

8

Tòng Văn Đại

PHT

Đại học

 

 

 

 

 

 

9

Vì Thị Viên

 

T.Cấp

 

 

 

 

 

 

10

Lò Văn Sâm

TT

Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

11

Lò Văn Yến

 

T.Cấp

 

 

 

 

 

 

12

Bạc Cầm Quyên

 

Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

13

Lường Văn Sáng

 

T.Cấp

 

 

 

 

 

 

14

Bùi Minh Hà

PHT

Đại học

 

 

 

 

 

 

15

Lò Văn Phát

 

Đại học

 

 

 

 

 

 

16

Lò Thị Hồng

 

T.Cấp

 

 

 

 

 

 

17

Lường Văn Lé

 

Đại học

 

 

 

 

 

 

18

Lò Văn Mấng

 

T.Cấp

 

 

 

 

 

 

19

Quàng Thị Dung

TP

Đại học

 

 

 

 

 

 

20

Quàng Văn Chaư

TT

Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

21

Quàng Thị Hậu

 

Đại học

 

 

 

 

 

 

22

Lò Văn Hưởng

 

Đại học

 

 

 

 

 

 

23

Phạm Thanh Long

 

T.Cấp

 

 

 

 

 

 

24

Cà Văn Muôn

 

Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

25

Cà Văn Thông

TP

T.Cấp

 

 

 

 

 

 

26

Lý Thị Chinh

 

T.Cấp

 

 

 

 

 

 

27

Lò Thị Oanh

 

Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

28

Điêu Văn Dũng

 

T.Cấp

 

 

 

 

 

 

29

Cầm Văn Quỳnh

 

T.Cấp

 

 

 

 

 

 

30

Đặng Anh Tuấn

TT

Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

31

Đỗ Đình Hùng

HT

Đại học

 

 

 

 

 

 

32

Hà Văn Thoan

TT

T.Cấp

 

 

 

 

 

 

33

Lò Văn Dôm  

 

Đại học

 

 

 

 

 

 

34

Lường Văn Nghen

 

T.Cấp

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

Năm học :  2013 - 2014:

                                                  

 

  • right 1